Modernizace odborných učeben

Modernizace odborných učeben v ZŠ Václava Havla

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011172

Projekt řeší zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. V rámci projektu dojde k nákupu vybavení a odborných pomůcek do odborných učeben fyziky, přírodopisu a informatiky. Zároveň bude řešena a podpořena bezbariérovost budovy, a to díky zakoupení kompenzační pomůcky v podobě schodolezu a vybudování bezbariérového WC. Dalším výstupem projektu je úprava venkovního prostranství a zeleně.

Hlavním cílem projektu je vybavit odborné učebny fyziky, přírodopisu a informatiky novými výukovými pomůckami, které jsou pro moderní výuku v jednotlivých učebnách potřebné. Díky tomu dojde k výraznému zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Dalším cílem je zajištění bezbariérovosti školy, a to díky schodolezu a zřízení bezbariérové toalety.

Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci vyučování na Základní škole Václava Havla. Modernizací odborných učeben a nákupem potřebných odborných pomůcek dojde ke zkvalitnění výuky. Současně se zlepší podmínky pro stávající výuku. Dojde ke zlepšení ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit školy.

Projekt " Modernizace odborných učeben v ZŠ Václava Havla" je spolufinancován Evropskou unií.

Logo fondů EU

Logo Ministerstva pro místní rozvoj

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si