Školská rada

Členové školské rady na základě voleb ze dne 1. 12. 2022

Kompletní zápis o volbách do školské rady v roce 2022 naleznete zde.

Mgr. Radka Bernardová - za rodiče
Mgr. Tomáš Vaněk - vanek@zdravkanbk.cz - za rodiče
JUDr. David Jaroš - djaros@hotmail.com - za rodiče
Mgr. Doležalová Blanka - dolezalova@zsvaclavahavla.cz - za školu
Mgr. Lenka Komárková - komarkova@zsvaclavahavla.cz - za školu
Mgr. Lenka Kostková - kostkova@zsvaclavahavla.cz - za školu
Mgr. Špak Miroslav - mira.spak1@seznam.cz - za MěÚ
Vanišová Ilona - skolstvi@mesto-podebrady.cz - za MěÚ
Zdeněk Havlas - havlas@mesto-podebrady.cz - za MěÚ

 

Kompletní zápis o volbách do školské rady v roce 2019 naleznete zde

Mgr. Tomáš Vaněk - tomis.vanek@seznam.cz - za rodiče
JUDr. David Jaroš - djaros@hotmail.com - za rodiče
Mgr. Doležalová Blanka - dolezalova@zsvaclavahavla.cz - za školu
Mgr. Lenka Komárková - komarkova@zsvaclavahavla.cz - za školu
Mgr. Lenka Kostková - kostkova@zsvaclavahavla.cz - za školu
Mgr. Špak Miroslav - mira.spak1@seznam.cz - za MěÚ
Vanišová Ilona - skolstvi@mesto-podebrady.cz - za MěÚ
Zdeněk Havlas - havlas@mesto-podebrady.cz - za MěÚ

Jmenování členů školské rady za zřizovatele s účinností od 1.1.2019:

Rada města Poděbrady dne 17.12.2018 jmenovala za zřizovatele následující členy školské rady při ZŠ Václava Havla Poděbrady, s účinností od 1.1.2019:

 • Mgr. Miroslava Špaka
 • Ilonu Vanišovou
 • Zdeňka Havlase

Kompletní zápis o volbách do školské rady v roce 2016 naleznete zde

Jmenování Ing. Vlasáka:

U s n e s e n í  č. 10/2015:

Rada města Poděbrady po projednání jmenuje členem školské rady zřízené při Základní škole Václava Havla Poděbrady za zřizovatele
Ing. Romana Vlasáka od 5.1.2015.

Rezignace p. Votavy

U s n e s e n í  č. 856/201

Rada města Poděbrady po projednání bere na vědomí na žádost p. Votavy jeho ukončení činnosti ve školské radě Základní školy Václava   Havla k 3.11.2014

Hlasování: 5 pro  (z 5 přítomných)

Návrh na obsazení uvolněného místa projednán na radě města 5.1.2014.

Výsledek jarních voleb, dne 24. 4. 2014

Volební výbor konstatuje, že do Školské rady Základní školy Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk byla z řady zákonných zástupců zvolena Romana Rosenkranzová, která získala 109 hlasů. Voleb se celkem zúčastnilo 188 oprávněných voličů.

Dne 30.6.2013 rezignovala RNDr. Mikolandová Dagmar, doplňovací volby proběhnou na podzim. V podzimních volbách se přihlásil pouze jeden zájemce, a proto se volby budou konat v termínu na jaře.

Jarní volby  – duben 2014

Vážení rodiče,
na základě Volebního řádu školské rady ZŠ Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk a v souladu s novelou Školského zákona Vás informuji o vyhlášení doplňujících voleb zástupců rodičů / 1 člen/ do školské rady v termínu 24.4.2014.

Náplň člena školské rady, co obnáší práce ve školské radě?

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Prosíme zájemce z řad rodičů, aby se přihlásili nejpozději do 20.4.2014 na e-mailové adrese: radova@zsvaclavahavla.cz

Pro volby do školské rady byl jmenován 3 členný výbor:

 • Bc. Rysová Jiřina – kuratori@mesto-podebrady.cz
 • Trajhanová Ludmila – trajhanova@zsvaclavahavla.cz
 • Radová Jana – radova@zsvaclavahavla.cz

Těmto členům můžete adresovat připomínky, náměty, stížnosti k volbě.

Výbor z přihlášených zájemců sestaví kandidátku, která bude vyvěšena na stránkách školy a zaslána zprávou v Komensu. Hlasování proběhne v den třídních schůzek 24.4.2014 od 15,30 do 17,30 hodin ve vestibulu školy. Výsledek voleb bude uveřejněn na stránkách školy 25.4.2014.

Na volby dohlíží supervizor Ing.Tomáš Hála, jmenovaný zřizovatelem školy tomas@monty.cz

Radová Jana
Bc. Rysová Jiřina
Trajhanová Ludmila
Mgr.ŠpinkaVlastimil, ředitel školy

Poděbrady, 1.4.2014

Voleb se zúčastnilo 148 oprávněných voličů, což je 24,87%. V tajné volbě obdržela

 • Jitka Karbulková 86 hlasů
 • Dagmar Mikolandová 87 hlasů
 • Jiřina Rysová 86 hlasů
 • Pavlína Špeldová 83 hlasů

Přípravný výbor konstatuje, že do Školské rady Základní školy Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk byli z řad zákonných zástupců zvoleni:

Jitka Karbulková, Dagmar Mikolandová, Jiřina Rysová

Dne 17. 4. 2012 se voleb za pedagogické pracovníky zúčastnilo 15 oprávněných voličů, což je 41,66 %.

 • Mgr Jindra Dlabová 12 hlasů
 • Mgr. Blanka Doležalová 13 hlasů
 • PaedDr. Romana Molinariová 15 hlasů

Přípravný výbor konstatuje, že do Školské rady Základní školy Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk byli z řad pedagogických pracovníků zvoleni v tajné volbě:

Jindra Dlabová, Blanka Doležalová, Romana Molinariová

Na průběh sčítání dohlížel Ing. Tomáš Hála – supervizor

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si