Národní plán doučování

Pandemie COVID-19 zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má v některých případech negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků.

Od podzimu 2021 se proto na naší škole zaměřujeme v rámci projektu „Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“ na pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem (např. v důsledku klesající motivace), žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěch nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. velmi omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení svého talentu u nadaných žáků).

Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Na realizaci projektu je poskytována podpora EU, „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

 

Ukončení Národního plánu doučování

Doučování z NPO bylo k 31. 8. 2023 ukončenoNPD byl časově omezený do roku 2023, měl pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si