Výchovný poradce

Mgr. Jolana Břízová

Kontakt

Konzultační hodiny:

  • čtvrtek: 10:55 – 11:40 hod.
  • kabinet v druhém patře 2. stupně
    • (po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě)

KDY MAJÍ RODIČE VYHLEDAT VÝCHOVNOU PORADKYNI?

  1. jestliže potřebují poradit v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů svého dítěte, zejména jedná-li se o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
  2. jestliže potřebují zprostředkovat spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
  3. jestliže potřebují spolupracovat s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte a Policií ČR
  4. jestliže potřebují poradit v otázkách volby dalšího vzdělávání svého dítěte, při vyplňování přihlášky ke studiu a při odvolacím řízení

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si