100 let ČSR – co bylo na začátku?

Školní projekt, kterým si chceme připomenout 100. výroční vzniku Československa. Vnímáme to jako obrovskou příležitost posílit výchovu k občanství, osobní statečnosti a společenské aktivitě. Každý měsíc představí žáci jednoho ročníku témata, kterými se snažíme přiblížit dobu vzniku samostatného státu se zaměřením k našemu regionu.

Samozřejmě na vernisážích nebudou chybět zástupci školního parlamentu a naši všudypřítomní reportéři a redaktoři ze školní TV.

12. 1. 2018 zahájily devítky s tématem situace na frontě – zbraně, taktika, ztráty. Na prezentaci si daly opravdu záležet. Co napsali deváťáci?

V letošním roce si celá naše republika připomene významné historické výročí 100 let vzniku ČSR. Ani my, žáci Základní školy Václava Havla v Poděbradech, jsme nezůstali s rukama v klíně, a aktivně jsme se ve spolupráci se svými třídními učiteli a vedením školy do oslav tohoto dějinného mezníku zapojili. Zpracováváme jednotlivá témata o životě v době vzniku naší samostatné republiky a ta každý měsíc představujeme svým spolužákům na vernisáži našich prací.

Celý projekt byl slavnostně zahájen za zvuků národní hymny 12. 1. 2018 pracemi nás, žáků 9. ročníků. I přes počáteční rozpaky a trochu té zdravé trémy jsme se s tímto úkolem poprali na výbornou a sklidili jsme nejenom potlesk, ale i pochvalná slova našich kamarádů, vyučujících a vedení školy. V současné době si i vy můžete výstavu ve vestibulu naší školy prohlédnout.

9. 2. 2018 osmé ročníky představily další část projektu 100 let ČSR – ŠKOLSTVÍ za účasti vedení školy a zástupců školního parlamentu. Počáteční nervozita byla rychle překonaná a každá třída představila část únorového projektu. Pochvalné reakce svědčily o úspěchu výstavy, proto doufáme, že se vše bude líbit i těm, kteří ji zhlédnou do půlky března. Pak ji vystřídá další téma připomínající vznik ČSR.

My osmáci vám představujeme výstavu zaměřenou na školství r. 1918, kterou připravili žáci ze všech osmých tříd naší školy. Jednotlivé prezentace ukazují, které předměty se tehdy vyučovaly, nebo jaké školy existovaly na našem území po vzniku Československa. Dozvíte se z nich, jak vypadaly pomůcky – třeba kalamář, lavice, a učebnice – i školní budovy, v nichž se učilo nejen česky, slovensky, německy, ale i dalšími jazyky menšin. Podívejte se na kopie vysvědčení a zkuste najít rozdíly mezi tehdejším a dnešním hodnocením.

V pátek 2. března 2018 se v dopoledních hodinách konala ve vestibulu Základní školy Václava Havla v Poděbradech již třetí krátká vernisáž věnovaná výročí vzniku našeho státu.

Zásluhou žáků 7. ročníků jsme se dozvěděli, co se jedlo, jak se vařilo a jaké potraviny se nakupovaly. Výstava byla doplněna i ukázkou dobových předmětů (máselnice, kuchyňské váhy, nádobí na přípravu  a servírování jídel, hmoždíř, jídelní lístky i slavná kuchařská kniha Magdaleny Dobromily Rettigové).

Velice milým překvapením a zpestřením celé vernisáže byla ochutnávka jídel připravených podle tradičních receptur doby před sto lety ( chlebová polévka, bábovka podle M. D. Rettigové, Masarykovy knoflíčky a tvarohové buchty). Tyto pokrmy si připravili sami žáci a všem zúčastněným moc chutnaly.

Vernisáž byla velkým zážitkem pro všechny návštěvníky a už se těšíme, s čím se nám 6. dubna představí 6. ročníky.

Žáci 7. roč. ZŠ Václava Havla

6. dubna 2018 se vestibul naší školy opět zaplnil. Žáci 6. ročníku přivítali na vernisáži další části projektu ke vzniku Československé republiky vedení školy a zástupce školního parlamentu. Téma pro tento měsíc znělo: Peníze, měna, ceny zboží.

Vernisáž jsme zahájili tradičně státní hymnou. Po ní se slova ujali zástupci 6. A a 6. B, aby přítomné seznámili s výsledky svého bádání. Dozvěděli jsme se, jaké peníze se na našem území používaly za 1. světové války a těsně po vzniku samostatné republiky. Prohlédnout jsme si mohli nejen obrázky dobových mincí a bankovek, ale i další dokumenty z oboru financí – vkladní knížku, kupní a pachtovní smlouvu, dlužní úpis a potravinové lístky.

Nejtěžší pro nás bylo zjistit ceny zboží v době kolem roku 1918 a platy v té době. Díky pomoci učitelů dějepisu a třídních jsme potřebné údaje našli a mohli konstatovat, že život v době vzniku republiky určitě nebyl jednoduchý.

Doufáme, že se přítomným vernisáž líbila a že i další návštěvníky zaujmou vystavené informace a dokumenty.

Žáci 6. ročníku

Čtvrtého května se sešli žáci pátých ročníků, vedení školy a zástupci školního parlamentu ve vestibulu školy. Tento den byla zahájena další část školního projektu 100 let ČSR – Naše město a život lidí v domácnostech před 100lety.

Často slyšíme, nebo dokonce sami říkáme, že dřív se žilo a bylo lépe. Jenomže je to vážně pravda? Ve skutečnosti to totiž nebyla taková pohádka, jak se nás snaží přesvědčit nejrůznější filmy a seriály odehrávající se v dobách minulých. Koncem předminulého a začátkem minulého století vypadaly české vesnice, města a domy zcela jinak. Jejich obyvatelé v nich žili, v porovnání s dneškem, naprosto odlišným způsobem života. Dnešní lidé ale o tehdejším způsobu žití nevědí téměř nic.

O tom, jak se žilo na přelomu 19. a 20. století nejen zde v Polabí, si můžete přečíst na nástěnkách umístěných zde ve vestibulu. Je zde ukázka historických budov, ve kterých žili místní obyvatelé, ale i korespondence, která byla nepostradatelnou součástí každodenního života. Společně s žáky jsme zapátrali ve starých příručkách zejména pro hospodyně. Našli návody a rady, jak pečovat o svou kondici, podle dobových obrázků vytvořili dokumentaci. Zajímavé byly popisy činností. Pozastavili se nad změnou jazyka během celé doby. Ve výtvarné výchově zpracovali téma smaltovaných nádob. Představili jsme reklamy na různé zboží, které zajímaly lidi sto let před námi.  Na plakátě, který jsme nazvaly „Udělej si výrobek podle našich babiček“, se můžete inspirovat a zkusit si tyto věci doma vyrobit. Další část vám poskytne informace o hračkách našich dětí a jejich pohodlí. Připravili jsme si materiály k lázeňské historii v Poděbradech, od objevení minerálních pramenů až po současnost. Na ochutnávku připravili lázeňské oplatky a Poděbradku.

Vše jsme doplnili dobovými i současnými obrázky. Kdo měl doma zajímavé předměty z domácnosti, přinesl je do školy.

V úterý 29. května 2018 se vestibul opět zaplnil množstvím diváků, kteří měli zájem poslechnout si vyprávění žáků čtvrtých ročníku. Čtvrťáci dostali za úkol zpracovat a představit poslední téma letošního školního roku s názvem Život v obcích před 100 lety. 
 
Než mohla varnisáž propuknout, bylo třeba vše náležitě připravit. Několik dnů i týdnů před vernisáží, nosili žáci sto let staré informace, fotografie, pohlednice, předměty. Později byly všechny tyto propriety rozděleny do několika okruhů, vzhledem k zaměření dané věci. Mezi jednotlivými okruhy byla zábava, rodina, souvislosti s první světovou válkou, školství, život běžných lidí na vesnici,… . Každá třída dostala za úkol zpracovat právě jeden tematický okruh z materiálů, které poskytli všichni žáci čtvrtého ročníku. Všechna témata byla ještě obohacena slohovými pracemi, jedné ze čtvrtých tříd, na téma Co babička vyprávěla… . 
 
Tato poslední vernisáž byla zajímavější tím, že zde mezi diváky nestáli jen žáci a učitelé naší školy, ale také vzácná návštěva pedagogů ze Slovenska.
 
Tuto výstavku plakátů, doplněnou o mnoho historických předmětů, které jsou vystaveny v prosklené vitríně, si můžete prohlédnout ve vestibulu naší školy každý den, až do konce školního roku. Doufáme, že se bude líbit všem, stejně jako během vernisáže.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si