Pro rodiče bud. 6. ročníků

INFORMACE PRO BUDOUCÍ ŽÁKY 6. ROČNÍKŮ

Jaké sešity budete potřebovat:

ČESKÝ JAZYK

 • 5x 544
 • Pracovní sešit – informace sdělí daný vyučující v září

ANGLICKÝ JAZYK

 • 1x 544
 • 1x slovníček
 • Pracovní sešit – informace sdělí daný vyučující v září

MATEMATIKA

 • 1x 445
 • 1x 545
 • Obyčejnou tužku, pravítko, kružítko, úhloměr, trojúhelník s ryskou
 • Pracovní sešit – informace sdělí daný vyučující v září

DĚJEPIS

 • 1x 544

ZEMĚPIS

 • 1x 440

FYZIKA

 • 1x 445

PŘÍRODOPIS

 • 1x 440

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • 1x 544

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • 1x 544

INFORMATIKA

 • 1x 544

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • 1x 524

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 • 1x notový sešit

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si