як ходити до школи - jak do školy

як ходити до школи - jak do školy

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45/II, okres  Nymburk   

Přijetí do školy

  • spádová škola se určuje podle místa (faktického) pobytu dítěte, hlavním kritériem je spádovost

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k přijetí do ZŠ?

  • zákonný zástupce požádá ředitele školy o přijetí – a to buď písemně, nebo v souladu se správním řádem ústním podáním do protokolu
  • zákonný zástupce předloží doklad o totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce. Může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu - nebo potvrzení z hranic, registrace - doklad o pobytu delším než 90 dnů - tzn. na 1 rok
  • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu – stačí prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě

 

Dítě nemá v ČR rodiče?

  • pokud je dítě v České republice bez svých zákonných zástupců, zpravidla mu bude určen opatrovník soudem a tento již bude dítě zastupovat. Pokud by však přesto nastalo, že dítě nemá takového zákonného zástupce, kontaktujte OSPOD; v rámci správního řízení má případně také ředitel zákonnou možnost dítěti, které nemá zákonného zástupce, ustanovit pro účely správního řízení opatrovníka. Viz § 32 správního řádu.

 

Вступ до школи

 •           школа охоплення визначається за місцем (фактичного) проживання дитини, основним критерієм є коефіцієнт охоплення

 

Які документи потрібні для вступу до початкової школи?

•      законний представник звернеться до директора школи з проханням про допуск - письмово абовідповідно до Адміністративного процесуального кодексу шляхом усного подання протоколу

•        законний опікун подає документ, що підтверджує особу дитини та особу законного опікуна. Це   також може бути документ у вигляді візи або подібний документ - або підтвердження з кордону, реєстрація - підтвердження перебування більше 90 днів - тобто. на 1 рік

•       для ідентифікації загальноосвітньої школи задокументовано місце (фактичного) проживання - достатньо заяви власника про те, що особа розміщена в даному місці

 

У дитини немає батьків у Чехії?

•         якщо дитина перебуває в Чеській Республіці без своїх законних представників, як правило, суд призначає опікуна, і він/вона вже представлятиме дитину. Однак якщо у дитини все ще немає такого законного опікуна, зверніться до OSPOD; в рамках адміністративного судочинства директор також може мати законну можливість призначити опікуна на дитину, яка не має законного представника. Див. § 32 Адміністративного процесуального кодексу.

 

Запит тут Žádost zde:

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si