Já, občan

Metodologické východisko:

Celoškolní projekt žáků Základní školy Václava Havla pod záštitou Knihovny Václava Havla na podporu rozvoje občanských a sociálních kompetencí žáků školy – občanská práva a postoje, lidská práva. Projekt připomíná nedožité životní jubileum 80. výročí narození pana prezidenta Václava Havla.

  • Občanská práva zaručují občanům určité svobody a tím omezují politickou moc, aby nemohla být zneužívána k zásahům do života občanů. V České republice je zaručuje Listina základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavního pořádku. Listina rozlišuje:
  • základní lidská práva, jako je například právo na život a bezpečí, nedotknutelnost osoby, soukromí a lidské důstojnosti, majetková práva nebo svoboda náboženského vyznání, pobytu a pohybu (Listina, čl. 5-15);
  • základní politická práva jako je svoboda projevu, shromažďování a sdružování, právo na informace a právo petiční
  • pouze občanům patří volební právo, právo zakládat politické strany a být jejich členy nebo právo postavit se na odpor, pokud by byl ohrožen demokratický řád (Listina, čl. 20-23) (encyklopedické údaje)
  • výchova aktivního občana je hlavním cílem školního vzdělávacího programu

Realizace:

  • Zajištění podpory Knihovny Václava Havla a plakát projektu.
  • V rámci hodin prvouky, vlastivědy, výchovy k občanství a projektového dne osobnostní a sociální výchova se žáci seznámí s problematikou občanských a lidských práv, budou o dané problematice diskutovat.
  • Žáci se seznámí s názory pana prezidenta Václava Havla k lidským právům a jeho občanskými postoji.
  • Výstupem projektu jsou postoje žáků a jejich názory k základním lidským právům, které napíšou symbolicky do otevřené lidské dlaně za každou třídu. Žáci 2. stupně navíc vyjádří své názory a postoje ve výtvarné podobě. Spojením 31 třídních lidských dlaní vznikne „občanské srdce“ – instalace ve vestibulu. Doplněno malými červenými srdíčky – symbol pana prezidenta Václava Havla.

5. 10. 2016 – 10,00 – slavnostní odhalení třídních výstupů projektu ve vestibulu školy za účasti zástupců Školního parlamentu

5. 10. 2016 – 11,00 – vernisáž výtvarných prací projektu ve výstavní síni Městského úřadu za účasti autorů prací

Výtvarné práce a ostatní pomocné výstupy dostanou prostor na nástěnkách ve třídě.

Plakát

Já, občan – školní projekt

Dne 5.10.2016 vyvrcholil projekt žáků celé školy věnovaný nedožitým osmdesátým narozeninám Václava Havla. Ve vestibulu se sešli členové školního parlamentu, aby uctili jeho památku. Zástupci zapálili svíčky, ze kterých potom společně vytvořili tvar srdce.

Mezitím na MěÚ Poděbrady proběhla vernisáž, které se zúčastnil i pan starosta PhDr. Ladislav Langr. Zde bylo představeno celkem 32 děl našich žáků, které spojuje společné téma – lidská práva, za které Václav Havel celý život bojoval. Celý projekt jsme zakončili před naší školou, kde jsme slavnostně pokřtili památník ve tvaru srdce, jež bylo vždy symbolem našeho bývalého prezidenta.

Foto srdce ze svíček

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si