Devítky pro pětky

Devítky pro pětky je ročníková práce 9. ročníku, která má na naší škole již mnohaletou tradici. Žáci 9. ročníku si během jednoho dne v druhém pololetí vyzkouší, jaké to je být pedagogem. Pro své spolužáky z 5. ročníku si ve skupinkách připraví výukovou hodinu jednoho z vyučovacích předmětů. Žáci si sami zvolí vhodné metody a formy práce tak, aby svým mladším kamarádům předali co nejvíce informací, a naplnili tak cíle výchovně vzdělávacího procesu. Využijí k tomu i odborné učebny na druhém stupni, jako je jazyková pracovna, učebna chemie, fyziky, nebo přírodopisu a budou používat moderní technologie, kterými jsou jednotlivé učebny vybaveny.

Společné foto

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si