Československo 38-89

„Československo 38-89” je série výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a počítačových her. Naše škola se do pilotního projektu zapojuje tento školní rok. Žáci 9. ročníků se budou účastnit modelu komplexní hra. Tím se rozumí takové využití simulace, kdy žáci hrají hru samostatně doma a učitel následně zjišťuje vzdělávací efekt tohoto hraní pomocí dotazníků a propojení s výukou. Tato část projektu bude ukončena do prosince tohoto roku.

Simulace budou žákům prezentovat klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin, umožní jim „prožít" dobové události z pohledů různých aktérů a rozvinout tak hlubší porozumění komplexním politickým, sociálním a kulturním souvislostem. Projekt vychází z autentických vzpomínek pamětníků a z výsledků historického výzkumu, jednotlivé simulované postavy jsou však fiktivní. Ambicí projektu je představit klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin nikoli z pozice jednoho celkového a konsensuálního „velkého vyprávění“, ale z pozic mnoha aktérů, jejichž životní osudy, hodnoty, přesvědčení a politické názory jsou odlišné, ba mnohdy protikladné. 

V návaznosti na současnou didaktiku dějepisu tak projekt klade důraz na multiperspektivitu. Žáci budou v pozici hráče, který se musí skrze výpovědi dobových účastníků dobrat konkrétního úkolu – odhalit důvod chování svého dědečka, rozhodnout, zda je správné zbourat objekt, který byl svědkem tragické události, přijmout či nepřijmout dědictví po někdejším exponentovi režimu atp. Hlavní didaktický klad projektu tak představuje možnost „zažít“ dějiny z různých úhlů pohledu, aniž bychom tím žáka zbavovali nutnosti morálních voleb a utíkali se k „objektivnímu“ pohledu na minulost. Nakonec si žák vždy musí vybrat, které verzi příběhu dá přednost, kterému z vypravěčů uvěří. 

Vývoj simulací „Československo 38-89" probíhá na Filozofické a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v rámci projektu „Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století" financovaného Ministerstvem kultury České republiky. Na vývoji simulací dále spolupracují občanská sdružení Post Bellum a Generation Europe.

(viz www.cs3889.com)

Komiks

Komiks

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si