Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků je na naší škole tradicí, která se letos uskuteční v druhé polovině měsíce listopadu v naší škole.

V minulých letech jsme si připravovali vystoupení ve spolupráci prvních tříd a žáků 9. ročníku. Vystupovali jsme v Divadle Na Kovárně. V této době jsme se rozhodli zdokumentovat dětská vystoupení na naší škole a vše s Vámi sdílet přes internet.

Své krátké vystoupení pro rodiče nacvičují v hodinách hudební výchovy a českého jazyka se svými třídními učitelkami děti ze třídy 1.A, 1.B, 1.C a 1.D.

Formou říkanek, básniček a písniček se učí správnému a kultivovanému projevu. V neposlední řadě jsou žáci obohaceni o pamětné učení, zlepšení řečové kvality – rytmus, melodie, práce s hlasem a dechem. Tato akce je symbolem spolupráce a přátelství dětí naší školy.

Na konci listopadu budeme všechna vystoupení dětí sdílet s rodiči.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si