Škola pro všechny : Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Nabídka partnerským a spolupracujícím školám
projektu: Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků,
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zasíláme vám krátký dokument, který reflektuje jednotlivé součásti projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 (dále jen: projektu Škola pro všechny). Celý projekt se rámcově dělí na tři součásti, a to dle jednotlivých partnerských univerzit. Jedná o Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Karlovu Univerzitu v Praze a Masarykovu Univerzitu v Brně. Každá součást bude mít v dikci partnerské či spolupracující školy (dále jen školy), které jsou v její blízkosti. V projektu Škola pro všechny je celkem 37 zainteresovaných škol. Prosím všechny z vás, abyste vzali v potaz tuto skutečnost, neboť nemůžeme na všech školách financovat veškeré pozice, či realizovat veškeré aktivity. Pro daných 37 škol můžeme zajistit: 21 koordinátorů inkluze, 10 speciálních pedagogů, 5 školních psychologů, jednoho školního sociálního pedagoga a 15 školních asistentů. Dále je možné vyslat cca 60 pedagogů na zahraniční stáže do Finska a Anglie. Každá zmiňovaná pozice se váže ke své klíčové aktivitě, viz níže uvedené nabídky jednotlivých klíčových aktivit. Dále se k aktivitám mohou vázat i další pozice, jako například tvůrce (metodických materiálů, strategického plánu školy, apod.), nebo koordinátor školního inkluzivního týmu (ředitel školy – koordinace pracovníků na škole, kteří jsou hrazeni z projektu). Vzhledem k poměru počtu škol a nabídek je nutné počítat s tím, že ne všem se dostane plná podpora, avšak šance si zvýšíte brzkým kontaktováním příslušného klíčového pracovníka dané aktivity, jehož kontakt je vždy na konci každého popisu KA. Doufáme, že budete s naší nabídkou spokojeni a že vám náš projektu bude přínosem jak osobně, tak vašim školám a v největší míře žákům vašich škol. Velice se těšíme na spolupráci. Vzhledem k nutnosti splnění všech aktivit projektu je možné, že se jednotlivé klíčové aktivity budou povinně propojovat, a to podle zájmu škol o jednotlivé KA. Abychom vám nabídku jednotlivých KA mohli poslat co nejdříve, nechali jsme nabídky nesourodé, jak je připravili jednotliví zodpovědní pracovníci KA, tedy prosíme, danou nesourodost omluvte.

Za projektový tým,
Ladislav Zilcher, Garant projektu
Jana Mikulecká, koordinátor projektu

Digitální podpis

Logo

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si