Projekty

Průřezová témata našeho ŠVP „Škola poznání“ máme rozpracována v jednotlivých předmětech  a v 6 projektových dnech. 

Osobnostní a sociální výchova

  • 1.stupeň - 2. 9. 2021
  • 2.stupeň – 3. 9. 2021

Výchova demokratického občana – 26. 10. 2021 - 1. stupeň, 2. stupeň

Mediální výchova – 18. 11. 2021 - 1. stupeň, 2. stupeň

Výchova v evropských a globálních souvislostech – 10. 1. 2022 - 1. stupeň, 2. stupeň

Environmentální výchova – 22. 4. 2022- 1. stupeň, 2. stupeň

Multikulturní výchova – 1. 6. 2022 - 1. stupeň, 2. stupeň

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si