Nadějný básník či spisovatel​

Projekt „Nadějný básník či spisovatel“ je zaměřen na žáky 2. stupně, kteří 4x během školního roku (začátek listopadu, začátek ledna, březen, konec května) vytvoří a napíší text nebo vlastní báseň na téma, které jim bude zadáno v hodinách komunikační a slohové výchovy nebo literární výchovy svým učitelem českého jazyka.

Nejlepší vybrané práce z jednotlivých tříd budou zveřejněny na nástěnkách.

Cílem projektu je objevit a podpořit žákovu kreativitu a tvůrčí aktivitu v oblasti tvorby textu, rozvíjet kulturu jazyka a vyjadřovací schopnosti a umožňovat žákům projevovat své názory, emoce a city.

Foto knihy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si