Školní metodik prevence

Mgr. Jan Froněk

Konzultační hodiny

po předchozí domluvě
kabinet č. 440 (spojka 2. poschodí)

S čím se na nás můžete obrátit?

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • poruchy příjmu potravy
 • domácí násilí a sexuální zneužívání

…a další obtíže ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Další činnosti metodika prevence:

 • společně s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy se podílí na řešení problémů v oblasti rizikového chování žáků
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a Krizových plánů
 • realizuje aktivity k prevenci patologických jevů, podílí se na zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si