Školní psycholog

Mgr. Pavla Kaňkovská

Odborné vzdělání jsem získala studiem jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které jsem později rozšířila o státní závěrečnou zkoušku na Pedagogické fakultě z oboru učitelství psychologie pro SŠ. 

Cenné zkušenosti a potřebné psychodiagnostické kompetence jsem získala při práci v pedagogicko-psychologické poradně, při výuce psychologie na SŠ a při lektorování zahraničních studentů na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK.

Své  psychoterapeutické dovednosti jsem rozvíjela absolvováním komplexního vzdělávání v systemické a rodinné terapii na Institutu rodinné terapie v Praze.

Své povolání vnímám jako poslání, vážím si práce našich učitelů, pozice školního psychologa je pro mě velkou výzvou, která mi umožňuje pracovat „komplexně“, tedy se žáky a jejich rodiči, pedagogy, kolektivy tříd a být tak v „centru dění“. Důraz ve své práci kladu na preventivní aktivity se třídami, na práci ve škole oceňuji velký prostor pro flexibilitu, tvořivost a možnost týmové spolupráce.

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávacího systému školy. Tato služba je určena pro žáky, rodiče i pedagogy. Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a je popsána ve školním řádu.

Co nabízíme :

 • Konzultace s rodiči přímo ve škole
 • Řešení aktuálních výukových a výchovných problémů žáků
 • Diagnostika u neprospívajících a následná edukační pomoc
 • Vedení žáků s ADHD a ADD ( specifická porucha pozornosti a chování)  
 • Informace o školní zralosti dítěte, poskytnutí edukačně stimulačních materiálů
 • Pro žáky II. stupně – komplexní diagnostiku profi orientace a následné individuální konzultace pro žáky i rodiče
 • Individuální terapie pro žáky
 • Nácvik relaxačních technik
 • Krizová intervence při náročných životních situacích
 • Práce s třídním kolektivem, diagnostika vztahů ve třídách
 • Spolupráce celého týmu při řešení individuálních problémů dítěte
 • Zprostředkování kontaktů na další odborníky v regionu

Kontakty na školního psychologa

Mgr. Pavla Kaňkovská

 

Konzultační hodiny

 • denně kromě úterý po předchozí domluvě
 • 1. stupeň, 2. poschodí

Konzultace probíhají po předchozí domluvě, krizová intervence okamžitě.

Individuální vyšetření probíhají vždy pouze s písemným souhlasem rodičů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si