Školní metodik prevence

Metodik prevence pro 2. stupeň

Ing. Dana Vaníčková

Konzultační hodiny

 • úterý – 5. vyučovací hodina
 • po předchozí domluvě
 • 2. stupeň, 1. poschodí

Metodik prevence pro 1. stupeň

Mgr. Jan Froněk

Konzultační hodiny

 • čtvrtek 11:50 – 12:35
 • pouze po předchozí domluvě
 • 1. stupeň, 1. poschodí

Metodik se věnuje prevenci sociálně patologických jevů, mezi něž počítáme:

 • záškoláctví
 • šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování
 • kriminalita a delikvence
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
 • drogové závislosti, alkoholismus a kouření, virtuální drogy ( počítače, televize, video),
 • patologické hráčství.

V rámci své činnosti metodik:

 • koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a Krizových plánů,
 • realizuje aktivity k prevenci patologických jevů, podílí se na zajišťování besed,
 • přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • společně s výchovným poradcem, školním psychologem a vedením školy se podílí na řešení problémů v oblasti patologických jevů
 • spolupracuje s institucemi a organizacemi působícími v oblasti primární prevence
 • shromažďuje a poskytuje metodické materiály.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si