Možnosti platby stravného

U nás máte na výběr ze dvou způsobů placení – z účtu v bance nebo v kanceláři školní jídelny hotovostně i bezhotovostně. Čip je však nutné uhradit vždy hotově (121,- Kč). Vždy se platí zálohově předem.  Přeplatek za odhlášenou stravu se Vám tudíž odečte v platbě další. Přeplatek vzniklý na konci školního roku je vyplácen v červenci na účet zadaný v kartě strávníka pouze strávníkům, kteří se nebudou od září stravovat v naší školní jídelně. Hotovostním plátcům bude vyplacen během září dalšího školního roku. Jelikož není v našich silách ani možnostech informovat každého strávníka jednotlivě, každý strávník se informuje sám v kanceláři školní jídelny. Je povinností strávníka dávat na toto pozor a pro přeplatek si dojít osobně do kanceláře, kde mu bude vyplacen. Učiňte tak, prosím, co nejdříve.

  • INKASEM Z BANKY: nejprve nám nahlásíte Vaše číslo účtu v bance, ze kterého si přejete stravné hradit. Poté zadáte ve Vašem bankovním ústavu souhlas s inkasem na číslo účtu školy: 
    19-0501510359/0800 Variabilní symbol nikdy nevyplňujte. Pokud chcete zadat maximální limit, vždy dávejte raději vyšší, protože s věkem žáka se zvyšuje i cena stravného. Optimální výše je cca 800,- Kč pro žáky a studenty. Pokud chcete platit z jednoho účtu 2 a více strávníků, počítejte s tím, že částky se přičítají, proto by taky maximální limit měl být vyšší. Pokud platba neproběhne, vyrozumíme žáka písemně. Uvedenou částku uhraďte, laskavě, vždy v hotovosti. Inkaso se zpracovává 15. dne v měsíci, tudíž všechny změny nám hlaste do tohoto data, rovněž dlužné částky musí být vybrány do tohoto data. Inkaso je strháváno 20. dne v měsíci. Mějte proto v dané datum na Vašem účtu odpovídající částku. Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.
  • JEDNORÁZOVOU PLATBOU Z BANKY: u tohoto způsobu si prosím předem vyžádejte v kanceláři variabilní symbol k platbě (osobně a telefonicky v uvedených hodinách nebo e-mailem na jidelnanavalech@seznam.cz)
  • PLATBY V HOTOVOSTI I BEZHOTOVOSTNĚ: Strávník platící v hotovosti nemá obědy automaticky přihlášeny. Čip je nutné uhradit vždy hotově (121,- Kč).

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si