Přijetí k základnímu vzdělávání na rok 2023/2024

Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45

okres Nymburk

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45 rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písmeno e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijetí k základnímu vzdělávání - rozhodnutí: zde

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, ředitel školy rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb).

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45 a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

     

 

21. 4. 2023                                                                                            Mgr. Vlastimil Špinka

                                                                                                             ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si