Vánoční Vala

Mnoho let se začátkem prosince na naší škole konají vánoční trhy spojené s doprovodným programem. Žáci v rámci celoškolního projektu Mediální výchova se seznamují s vánočními zvyky, s tradicemi trhů a řemeslnické výroby. Již několik týdnů před akcí se pilně připravují hlavně v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Děti vymýšlí co nejoriginálnější výrobky odpovídající věku. Své výtvory připravují k prodeji a finančně je oceňují. V den trhů starší žáci pomáhají s organizací, mladší se netrpělivě těší na svou roli prodejce. Součástí Vánočních Valů bývá zpívání koled a vánočních písní. Pořádání vánočních trhů vede žáky ke spolupráci, k vytváření vhodných postojů a praktického jednání, k rozvíjení kreativity, k řešení problémů, k odstranění zábran z veřejného vystoupení.

Výtěžek z trhů se využívá k podpoře reprezentace školy, na rozvoj výtvarných, hudebních a tělovýchovných aktivit žáků, k nákupu lego stavebnic do tříd prvního stupně či k zakoupení robotických pomůcek.

V letošním roce si děti vyrobí dárek jen pro své nejbližší, ale možná svou tvořivost, kreativitu a dovednost prodeje více rozvinou v předvelikonočním období.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si