Mgr. Krumpholcová Jana

Můj profesní život se začal utvářet již vstupem na střední školu, kterou byla Střední pedagogická škola v Čáslavi. Právě tato škola mne jednoznačně přivedla do světa výchovy a vzdělávání dětí, ve kterém se od té doby pohybuji již řádku let a velmi ráda.

Kvalifikaci pro učitelské povolání jsem následně získala studiem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zde jsem absolvovala nejprve Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a následně i rozšiřující Studium v oblasti pedagogických věd pro 2.stupeň ZŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu. Díky tomu jsem měla v minulosti možnost sbírat zkušenosti při výuce na obou stupních ZŠ, kde jsem se věnovala nejen vystudované výtvarné výchově, ale i tělesné výchově a dalším možnostem pohybových aktivit dětí.

Ani ve volném čase zcela neopouštím práci s dětmi. Řadu let působím jako trenérka atletiky dětských kategorií. Několik let se věnuji i keramické tvorbě dětí.

Myslím si, že právě oblast tzv. výchov je ve vzdělávání a osobnostním rozvoji dětí velmi důležitou částí. Právě ony vytvářejí prostor pro spontánní projevení individuálních rysů jejich osobností. Dětské reakce a nápady jsou mnohdy možná zvláštní, nečekané a možná až ohromující, ale především velmi inspirativní.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si