MePo/DiPo

Název školního projektu interního dalšího vzdělávání pedagogů MePo byl inspirován dnem, kdy jsme ho poprvé vyzkoušeli – pondělí, a proto metodický pondělek. Neopakuje se pravidelně, ale bývá zařazován v průběhu šk. roku dle aktuální potřeby, nicméně sleduje hlavní myšlenku a tou je cílevědomé rozvíjení profesních dovedností učitele, profesní růst na naší škole a zdokonalovat se ve spolupráci v týmu.  Vždy pracujeme ve skupině po čtyřech.

Náměty:

  • Posílit úroveň vyučovacího procesu, inovace metod, jejich představení i osvojení . Vyučující představí vyučovací hodinu,  seznámí ostatní ve skupině s přípravou na hodinu, zařazenými metodami apod. Následně hodinu zhodnotí a společně provedou rozbor – zde se rozvíjí a upevňuje práce v týmu, učitel se profesně rozvíjí na základě konzultací a spolupráce s kolegy. V následujících týdnech  se postupně prostřídá celá skupina.
  • Další MePo bylo zaměřeno tématicky – vždy na rozvoj jedné kompetence  – použití metod, strategií v dané hodině  apod., práce ve skupině byla založena na analýze použitých metod, zhodnocení,. Zda skutečně vedou k plánovanému cíli rozvoji jednotlivých kompetencí –  např. komunikativní a sociální.
  • Obměna – kolegům a kolegyním ve skupině představím video z vlastní hodiny, provedu rozbor a společně zhodnotíme. Posílení profesního rozvoje v oblasti sebeevaluace, pozitivně vnímat metodická doporučení kolegů.
  • Sdílení a prezentace nápadů v oblasti zapojení ICT do výuky, hodnocení a sebehodnocení.

Další aktivity:

  • seznámit ostatní s využitím metod a zkušenostmi při řešení krizových situací – učitel x žák, žák x žák, učitel x rodič – supervize v rámci skupiny
  • seznámit ostatní s využitím metod pro hodnocení – supervize ve skupině

DiPo (digitální pondělky) fungují opakovaně již několik let s různými obměnami. Pravidelně v pondělí si jeden z vyučujících připravuje praxí ověřený a žáky oblíbený digitální nástroj a sdílí ho online s kolegy.

Každý z vyučujících představí prostředí digitálního nástroje, sdělí své pozitivní zkušenosti, doporučí  vhodnost použití pro jednotlivé předměty, upozorní na možná úskalí, uvede vlastní příklad. Účastníci online setkání si zároveň se školitelem vyzkouší  práci v programu.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si