Arboretum

Projekt byl financován Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí na financování projektů zaměřených na podporu UDRŽITELNÉHO ROZVOJE v oblasti přírodní školy. Škola získala dotaci na základě předloženého projektu na založení učebny v přírodě – malého školního arboreta. Na realizaci projektu se podíleli žáci spolu se svými učiteli a rodiči. V rámci projektu byla upravena a rekultivována plocha více jak 400 m2. Okolí školy obohatilo přes stovku vřesovištních rostlin, které žákům představí zajímavý biotop a posílí jejich znalosti v oboru botanika. Součástí arboreta je i zákoutí s lavičkami, informačními tabulemi, které obohatí výuku. Projekt posiluje rozvoj pracovní komptetence u žáků, podporuje práci v týmu. Učebna v přírodě je využívána napříč výukovými předměty a zpřístupněna i pro mimoškolní aktivity. Slavnostní otevření proběhlo během loňského školního roku na Den Země 2014.

V současné době je Arboretum svěřeno do rukou našich žáků, kteří se o něj budou během pracovních činností, prvouky, přírodovědy a přírodopisu pečovat.


Zobrazení: Alba | Podle data

arboretum


tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si