Adaptační kurz 6. ročníků

Pravidelně v září organizuje škola adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků. Cílem kurzů je podpora vzniku nových kolektivů v jednotlivých třídách a seznámení se žáků s třídními učiteli. Žáci mají možnost dobře se vzájemně  poznat, sblížit se a navázat dobré a kamarádské vztahy. To vše formou zajímavých aktivit a her. Kurzy se uskutečňují formou 6ti hodinových bloků, organizovaných školním psychologem. Celý den žáci tráví v kolektivu společně s třídním učitelem a vyzkouší si spoustu aktivit zaměřených na vzájemné poznávání, komunikaci a spolupráci.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...

Opakujte si